600 TL ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO
HER SİPARİŞİNİZDE %10 PARA PUAN
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi

TEDARİKÇİ BİLGİLERİ

Ticari Unvan: THERAPIUM NATURALIS AROMATERAPi YAĞLARI KOZMETİK PAZARLAMA VE TiCARET A.Ş.

Adres: Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. Ataşehir Nidakule Güney No: 7/3F Kat:16 Ataşehir/İSTANBUL

Telefon Numarası: 0850 885 1524

E-mail Adresi: info@aromaterapimarket.com

ATM SADAKAT PROGRAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu ATM Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. Ataşehir Nidakule Güney No: 7/3F Kat:16 Ataşehir/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren THERAPIUM NATURALIS AROMATERAPi YAĞLARI KOZMETİK PAZARLAMA VE TiCARET A.Ş. (“AROMATERAPİMARKET.COM”) ile www.aromaterapimarket.com online satış mağazası vasıtası ile işbu Sözleşmede açıklanan ATM Sadakat Programı’na kaydolmak amacıyla bilgilerini AROMATERAPİMARKET.COM’a aktarmış olan AROMATERAPİMARKET.COM müşterisi (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ve AROMATERAPİMARKET.COM tarafından belirlenen AROMATERAPİMARKET.COM üyesi www.aromaterapimarket.com online satış mağazasından başvuru yaparak katılım sağlayabileceği ATM Sadakat Programı’na katılım koşullarının ve buna yönelik olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine yöneliktir.

1- TANIMLAR

ATM Sadakat Programı, Üye’nin www.aromaterapimarket.com online satış mağazasından alışveriş yapması ve ATM Sadakat Programı üyesi olmak talebi ve kabulü üzerine Üyeliğinin aktive edilmesi ile başlayan ve Üye’nin yalnızca www.aromaterapimarket.com online satış mağazasından yapacağı alışverişleri dahilinde kazanmış olduğu puanları harcayabilmesine yönelik olarak oluşturulmuş olan Sadakat Programı’nı ifade eder.

Üye, İşbu Sözleşme’de yazılı üyelik koşullarını yerine getiren ATM Sadakat Programı üyelik sahibi gerçek kişi tüketicileri ifade eder. Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi Tacirler ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) kapsamında “tüketici” olarak nitelendirilemeyecek diğer gerçek ya da tüzel kişiler ATM Sadakat Programı üyesi olamaz.

2- ATM SADAKAT PROGRAMI’NA KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

2.1. ATM Sadakat Programı Üyeliği, müşterinin ATM Sadakat Programı’na www.aromaterapimarket.com internet adresinden üye kaydını tamamlaması ile gerçekleşir. Üyeliğin aktivasyon tarihi ve saati, ATM sisteminde yer aldığı şekildedir. Üye, ATM Sadakat Programı’na üye olmakla işbu Sözleşme’yi, Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Metnini kabul etmiş sayılacaktır.

2.2. Üye, ATM Sadakat Programı Üyesi olarak www.aromaterapimarket.com online satış mağazasında gerçekleştirmiş olduğu alışverişler sonucu kazanmış olduğu menfaatleri (puanları) kullanma aşamasında, üyelik sırasında tanımlanan e-mail adresi ile geçerli bir kimlik belgesini talep edilmesi halinde AROMATERAPİMARKET.COM personeline ibraz edeceğini kabul eder. Bununla birlikte kimlik belgesi yalnızca kimlik teyidi amacıyla kullanılacak olup herhangi bir şekilde işlenmeyecek ve AROMATERAPİMARKET.COM sistemlerine kaydedilmeyecektir.

2.3. ATM Sadakat Programı, 18 yaşından büyük olup Türkiye'de yasal olarak ikamet eden ve geçerli bir e-posta adresi bildiren kişilere açıktır.

3- GENEL ŞART VE KOŞULLAR

Üye, ATM Sadakat Programı’na üye olmakla aşağıdaki ATM Sadakat Programı şartlarını kabul ettiğini beyan eder:

3.1. ATM Sadakat Programı kapsamında Üye, www.aromaterapimarket.com online alışveriş sitesinde, üyelik sırasında tanımlanan e-mail adresini kullanarak ve üyelik girişi yapacağı alışveriş tutarları üzerinden gerçekleştirilebilecek kampanya ve promosyonlardan yararlanma, hediye çekine hak kazanma, daha sonraki alışverişlerinde ödeme ve indirim olarak kullanabilecekleri puan kazanma gibi AROMATERAPİMARKET.COM tarafından münhasıran belirlenecek ve değiştirilebilecek olan çeşitli avantajlardan faydalanma hakkını elde eder.

3.2. Üye, yalnızca üyelik başlangıç tarihlerinden sonra ATM Sadakat Programı’nın sunduğu avantajlardan faydalanabilir.

3.3. ATM Sadakat Programı’nda biriken puanlar hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir, puanlar sadece, www.aromaterapimarket.com online alışveriş sitesinde yapılan alışverişlerde kullanılabilecek olup, nakit veya başka bir surette Üye’ye ödenmesi talep edilemez veya herhangi bir şekilde üçüncü kişiye devredilemez.

3.4. ATM Sadakat Programı üyeliği ve avantajlarından yalnızca nihai tüketiciler faydalanabilir. Üye’nin yaptığı alışverişleri nihai tüketici olarak değil, ticari amaçla, toptan veya perakende ürün satışı için yaptığı tespit edildiği takdirde Üye’nin üyeliği iptal edilir ve bu tarihe kadar yararlandığı avantajların iadesi kendisinden talep edilir. Üye bu kapsamda, alışverişi nihai tüketici olarak yaptığını, hiçbir şekil ve surette ticari amaçla alışveriş yapmadığını ve bu hususta yanıltıcı beyanlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. ATM Sadakat Programı’nda haksız yere üyelik ya da sistemin açıklarından faydalanarak haksız yere avantajlardan yararlanma ve bu yönde haksız kazanca yönelik kullanım tespit edildiğinde üyelerin üyelikleri herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın durdurulur. Tespit tarihine kadar elde ettiği tüm avantajlar iptal edilir, kullanılmış avantajlar varsa iadesi talep edilir. Bu durumda üye herhangi bir itiraz ileri süremez, tazminat veya sair bir bedel talebinde bulunamaz. ATM belirlediği kriterleri paylaşmama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

3.6. ATM Sadakat Programı kapsamında, Üye’nin www.aromaterapimarket.com online alışveriş sitesinde yapacağı alışverişlerde, Üye, AROMATERAPİMARKET.COM tarafından belirlenen dönem ve koşullarda puan kazanabilir. ATM Sadakat Programı’nda 1 puan, 1 Türk lirasına eşittir. ATM Sadakat Programı puanlarının geçerlilik süresi yoktur.

3.7.AROMATERAPİMARKET.COM, ATM Sadakat Programı katılım koşullarında ve ATM Sadakat Programı kullanım şartlarında her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. ATM Sadakat Programı kapsamındaki avantaj ve kampanyalara ilişkin şart ve koşullar AROMATERAPİMARKET.COM tarafından belirlenecek ve her zaman Üye’nin onayı ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın ve Üye'ye önceden herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın değiştirilebilecektir. ATM Sadakat Programı’nda değişiklik yapılması veya ATM Sadakat Programı’nın durdurulması hâlinde, Üye herhangi bir itiraz ileri süremez, tazminat veya sair bir bedel talebinde bulunamaz.

3.8. Bu kapsamda AROMATERAPİMARKET.COM dilerse, sadece WEB sitesinden yapılacak satışlara özel olarak indirim bildirimiyle satışa arz ettiği ürün/ürünlerin SADAKAT PROGRAMI kapsamında puan ya da avantaj kapsamı dışında olduğunu belirterek ürünü/ürünleri satışa arz edebilir. Üye bu hususta yapılacak olan sınırlamaları peşinen kabul etmiş olup, herhangi bir hak, alacak, tazminat ve sair talepte bulunamaz.

3.9. İşbu Sözleşme’nin Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması sözleşmelerinin kabul edilmesi ve saklanması Üye’nin sorumluluğundadır.

4- DİĞER HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme, üyeliğin aktive edilmesi ile süresiz olarak akdedilmiştir. Sözleşme, AROMATERAPİMARKET.COM’un ATM Sadakat Programı’nı kaldırması veya haklı nedenlerle Üye’nin üyeliğinin AROMATERAPİMARKET.COM tarafından sona erdirilmesi veya Üye’nin Sözleşme’yi feshetme talebini info@aromaterapimarket.com adresine iletmesi veya Üye’nin ATM Sadakat Programı kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine yönelik olarak verdiği açık rızasını geri alması halinde kendiliğinden sona erecektir. Üyeler, ATM Sadakat Programı puanlarını süresiz olarak kullanabilirler. Üyelik sona erdiğinde ATM Sadakat Programı’nda biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar, AROMATERAPİMARKET.COM tarafından silinir.

4.2. AROMATERAPİMARKET.COM işbu Sözleşmede belirtilen adresin, Üye ise AROMATERAPİMARKET.COM’a bildirdiği fatura adresinin kanuni tebligat adresleri olduğunu kabul etmişlerdir. Üye, adresinde veya Sözleşme kapsamında sağladığı bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde 7 gün içinde AROMATERAPİMARKET.COM’u bilgilendireceğini kabul eder.

4.3. İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tâbidir. Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilafların hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Ticari Unvan: THERAPIUM NATURALIS AROMATERAPi YAĞLARI KOZMETİK PAZARLAMA VE TiCARET A.Ş.

Adres: Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. Ataşehir Nidakule Güney No: 7/3F Kat:16 Ataşehir/İSTANBUL

Telefon Numarası: 0850 885 1524

E-mail Adresi: info@aromaterapimarket.com

Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi

TEDARİKÇİ BİLGİLERİ

Ticari Unvan: THERAPIUM NATURALIS AROMATERAPi YAĞLARI KOZMETİK PAZARLAMA VE TiCARET A.Ş.

Adres: Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. Ataşehir Nidakule Güney No: 7/3F Kat:16 Ataşehir/İSTANBUL

Telefon Numarası: 0850 885 1524

E-mail Adresi: info@aromaterapimarket.com

ATM SADAKAT PROGRAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu ATM Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. Ataşehir Nidakule Güney No: 7/3F Kat:16 Ataşehir/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren THERAPIUM NATURALIS AROMATERAPi YAĞLARI KOZMETİK PAZARLAMA VE TiCARET A.Ş. (“AROMATERAPİMARKET.COM”) ile www.aromaterapimarket.com online satış mağazası vasıtası ile işbu Sözleşmede açıklanan ATM Sadakat Programı’na kaydolmak amacıyla bilgilerini AROMATERAPİMARKET.COM’a aktarmış olan AROMATERAPİMARKET.COM müşterisi (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ve AROMATERAPİMARKET.COM tarafından belirlenen AROMATERAPİMARKET.COM üyesi www.aromaterapimarket.com online satış mağazasından başvuru yaparak katılım sağlayabileceği ATM Sadakat Programı’na katılım koşullarının ve buna yönelik olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine yöneliktir.

1- TANIMLAR

ATM Sadakat Programı, Üye’nin www.aromaterapimarket.com online satış mağazasından alışveriş yapması ve ATM Sadakat Programı üyesi olmak talebi ve kabulü üzerine Üyeliğinin aktive edilmesi ile başlayan ve Üye’nin yalnızca www.aromaterapimarket.com online satış mağazasından yapacağı alışverişleri dahilinde kazanmış olduğu puanları harcayabilmesine yönelik olarak oluşturulmuş olan Sadakat Programı’nı ifade eder.

Üye, İşbu Sözleşme’de yazılı üyelik koşullarını yerine getiren ATM Sadakat Programı üyelik sahibi gerçek kişi tüketicileri ifade eder. Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi Tacirler ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) kapsamında “tüketici” olarak nitelendirilemeyecek diğer gerçek ya da tüzel kişiler ATM Sadakat Programı üyesi olamaz.

2- ATM SADAKAT PROGRAMI’NA KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

2.1. ATM Sadakat Programı Üyeliği, müşterinin ATM Sadakat Programı’na www.aromaterapimarket.com internet adresinden üye kaydını tamamlaması ile gerçekleşir. Üyeliğin aktivasyon tarihi ve saati, ATM sisteminde yer aldığı şekildedir. Üye, ATM Sadakat Programı’na üye olmakla işbu Sözleşme’yi, Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Metnini kabul etmiş sayılacaktır.

2.2. Üye, ATM Sadakat Programı Üyesi olarak www.aromaterapimarket.com online satış mağazasında gerçekleştirmiş olduğu alışverişler sonucu kazanmış olduğu menfaatleri (puanları) kullanma aşamasında, üyelik sırasında tanımlanan e-mail adresi ile geçerli bir kimlik belgesini talep edilmesi halinde AROMATERAPİMARKET.COM personeline ibraz edeceğini kabul eder. Bununla birlikte kimlik belgesi yalnızca kimlik teyidi amacıyla kullanılacak olup herhangi bir şekilde işlenmeyecek ve AROMATERAPİMARKET.COM sistemlerine kaydedilmeyecektir.

2.3. ATM Sadakat Programı, 18 yaşından büyük olup Türkiye'de yasal olarak ikamet eden ve geçerli bir e-posta adresi bildiren kişilere açıktır.

3- GENEL ŞART VE KOŞULLAR

Üye, ATM Sadakat Programı’na üye olmakla aşağıdaki ATM Sadakat Programı şartlarını kabul ettiğini beyan eder:

3.1. ATM Sadakat Programı kapsamında Üye, www.aromaterapimarket.com online alışveriş sitesinde, üyelik sırasında tanımlanan e-mail adresini kullanarak ve üyelik girişi yapacağı alışveriş tutarları üzerinden gerçekleştirilebilecek kampanya ve promosyonlardan yararlanma, hediye çekine hak kazanma, daha sonraki alışverişlerinde ödeme ve indirim olarak kullanabilecekleri puan kazanma gibi AROMATERAPİMARKET.COM tarafından münhasıran belirlenecek ve değiştirilebilecek olan çeşitli avantajlardan faydalanma hakkını elde eder.

3.2. Üye, yalnızca üyelik başlangıç tarihlerinden sonra ATM Sadakat Programı’nın sunduğu avantajlardan faydalanabilir.

3.3. ATM Sadakat Programı’nda biriken puanlar hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir, puanlar sadece, www.aromaterapimarket.com online alışveriş sitesinde yapılan alışverişlerde kullanılabilecek olup, nakit veya başka bir surette Üye’ye ödenmesi talep edilemez veya herhangi bir şekilde üçüncü kişiye devredilemez.

3.4. ATM Sadakat Programı üyeliği ve avantajlarından yalnızca nihai tüketiciler faydalanabilir. Üye’nin yaptığı alışverişleri nihai tüketici olarak değil, ticari amaçla, toptan veya perakende ürün satışı için yaptığı tespit edildiği takdirde Üye’nin üyeliği iptal edilir ve bu tarihe kadar yararlandığı avantajların iadesi kendisinden talep edilir. Üye bu kapsamda, alışverişi nihai tüketici olarak yaptığını, hiçbir şekil ve surette ticari amaçla alışveriş yapmadığını ve bu hususta yanıltıcı beyanlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. ATM Sadakat Programı’nda haksız yere üyelik ya da sistemin açıklarından faydalanarak haksız yere avantajlardan yararlanma ve bu yönde haksız kazanca yönelik kullanım tespit edildiğinde üyelerin üyelikleri herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın durdurulur. Tespit tarihine kadar elde ettiği tüm avantajlar iptal edilir, kullanılmış avantajlar varsa iadesi talep edilir. Bu durumda üye herhangi bir itiraz ileri süremez, tazminat veya sair bir bedel talebinde bulunamaz. ATM belirlediği kriterleri paylaşmama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

3.6. ATM Sadakat Programı kapsamında, Üye’nin www.aromaterapimarket.com online alışveriş sitesinde yapacağı alışverişlerde, Üye, AROMATERAPİMARKET.COM tarafından belirlenen dönem ve koşullarda puan kazanabilir. ATM Sadakat Programı’nda 1 puan, 1 Türk lirasına eşittir. ATM Sadakat Programı puanlarının geçerlilik süresi yoktur.

3.7.AROMATERAPİMARKET.COM, ATM Sadakat Programı katılım koşullarında ve ATM Sadakat Programı kullanım şartlarında her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. ATM Sadakat Programı kapsamındaki avantaj ve kampanyalara ilişkin şart ve koşullar AROMATERAPİMARKET.COM tarafından belirlenecek ve her zaman Üye’nin onayı ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın ve Üye'ye önceden herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın değiştirilebilecektir. ATM Sadakat Programı’nda değişiklik yapılması veya ATM Sadakat Programı’nın durdurulması hâlinde, Üye herhangi bir itiraz ileri süremez, tazminat veya sair bir bedel talebinde bulunamaz.

3.8. Bu kapsamda AROMATERAPİMARKET.COM dilerse, sadece WEB sitesinden yapılacak satışlara özel olarak indirim bildirimiyle satışa arz ettiği ürün/ürünlerin SADAKAT PROGRAMI kapsamında puan ya da avantaj kapsamı dışında olduğunu belirterek ürünü/ürünleri satışa arz edebilir. Üye bu hususta yapılacak olan sınırlamaları peşinen kabul etmiş olup, herhangi bir hak, alacak, tazminat ve sair talepte bulunamaz.

3.9. İşbu Sözleşme’nin Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması sözleşmelerinin kabul edilmesi ve saklanması Üye’nin sorumluluğundadır.

4- DİĞER HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme, üyeliğin aktive edilmesi ile süresiz olarak akdedilmiştir. Sözleşme, AROMATERAPİMARKET.COM’un ATM Sadakat Programı’nı kaldırması veya haklı nedenlerle Üye’nin üyeliğinin AROMATERAPİMARKET.COM tarafından sona erdirilmesi veya Üye’nin Sözleşme’yi feshetme talebini info@aromaterapimarket.com adresine iletmesi veya Üye’nin ATM Sadakat Programı kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine yönelik olarak verdiği açık rızasını geri alması halinde kendiliğinden sona erecektir. Üyeler, ATM Sadakat Programı puanlarını süresiz olarak kullanabilirler. Üyelik sona erdiğinde ATM Sadakat Programı’nda biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar, AROMATERAPİMARKET.COM tarafından silinir.

4.2. AROMATERAPİMARKET.COM işbu Sözleşmede belirtilen adresin, Üye ise AROMATERAPİMARKET.COM’a bildirdiği fatura adresinin kanuni tebligat adresleri olduğunu kabul etmişlerdir. Üye, adresinde veya Sözleşme kapsamında sağladığı bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde 7 gün içinde AROMATERAPİMARKET.COM’u bilgilendireceğini kabul eder.

4.3. İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tâbidir. Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilafların hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Ticari Unvan: THERAPIUM NATURALIS AROMATERAPi YAĞLARI KOZMETİK PAZARLAMA VE TiCARET A.Ş.

Adres: Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. Ataşehir Nidakule Güney No: 7/3F Kat:16 Ataşehir/İSTANBUL

Telefon Numarası: 0850 885 1524

E-mail Adresi: info@aromaterapimarket.com

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.